Energetske građevine

 

Nivo projekta Naziv projekta Investitor Slika
Glavni

KTS Gospodarska zona 1 Ivankovo

KB za KTS Gospodarska zona 1 Ivankovo

KB NN iz KTS Gospodarska zona 1 Ivankovo

JR iz KTS Gospodarska zona 1 Ivankovo

DTK Gospodarska zona 1 Ivankovo

Općina Ivankovo  
Glavni KTS Kutjevo 6, Kutjevo HEP-ODS d.o.o. Elektra Požega  
Glavni ZDV za ŽSTS Lakušija, Lakušija HEP-ODS d.o.o. Elektra Požega  
Glavni MR NN rasplet iz ŽSTS Srijemske Laze 1, Srijemske Laze HEP-ODS d.o.o. Elektra Vinkovci  
Glavni KTS, KB i KB NN Vučedol, Vukovar HEP-ODS d.o.o. Elektra Vinkovci  
Glavni KB NN, MR NN i JR naselja Orolik HEP-ODS d.o.o. Elektra Vinkovci  
Glavni KTS i KB Fachmarkt, Vukovar HEP-ODS d.o.o. Elektra Vinkovci  
Glavni SBTS i KB Gecija, Tovarnik HEP-ODS d.o.o. Elektra Vinkovci  
Glavni KTS, KB i KB NN Lipovac 6, Lipovac HEP-ODS d.o.o. Elektra Vinkovci  
Glavni SBTS i KB Petrova dola, Vukovar HEP-ODS d.o.o. Elektra Vinkovci  
Glavni MR NN iz ŽSTS Hercegovačka i ŽSTS Sajmište, Tovarnik HEP-ODS d.o.o. Elektra Vinkovci  
Idejni KTS i KB Teća, Račinovci Hrvatske vode, Hidrotehnički objekti d.o.o., Zagreb  
Glavni SBTS i KB Blinje, Bršadin HEP-ODS d.o.o. Elektra Vinkovci  
Glavni SBTS, KB i MR NN Gajić, Svinjarevci HEP-ODS d.o.o. Elektra Vinkovci  
Glavni KTS i KB Priljevo 2, Vukovar HEP-ODS d.o.o. Elektra Vinkovci  
Glavni KB od DV Tovarnik-Jankovci do KB za SBTS Vipnet, Tovarnik HEP-ODS d.o.o. Elektra Vinkovci  
Glavni KTS, KB, KB NN i MR NN Bršadin 6, Bršadin HEP-ODS d.o.o. Elektra Vinkovci  
Glavni Kabelski dalekovod 10(20) kV od KTS 10(20)/0,4 kV Kutjevo 8 do KTS Rovita (dionica 1) Kutjevo HEP-ODS d.o.o. Elektra Požega  
Glavni Kabelski dalekovod 10(20) kV za KTS 10(20)/0,4 kV Požega 74 i KTS 10(20)/0,4 kV Požega silos, Požega HEP-ODS d.o.o. Elektra Požega  
Glavni SBTS 10(20)/0,4 kV i KB 10(20) kV priključni za SBTS Farma Lajko, Tompojevci HEP-ODS d.o.o. Elektra Vinkovci  

Glavni

Izmjena

KB 10(20) kV priključni za KTS Pročistač, Ilok HEP-ODS d.o.o. Elektra Vinkovci  
Glavni Kabelski dalekovod za KTS Milanlug 1 i ŽSTS Milanlug 2, Čaglin HEP-ODS d.o.o. Elektra Požega  
Glavni Zračna mreža iz TS 10(20)/0,4 kV Milanlug, Čaglin HEP-ODS d.o.o. Elektra Požega  
Glavni Zračna mreža 0,4 kV ul. Borisa Hanžekovića, Požega HEP-ODS d.o.o. Elektra Požega  

Glavni

Bioplinsko postrojenje 300 kW, Borovo Dar prirode Borovo  

Glavni

Izvedbeni

Sunčana elektrana Miholjek 1, Đakovo Miholjek d.o.o. Đakovo  

 

 

Elektroničke komunikacije

 

Nivo projekta Naziv projekta Investitor Slika
Glavni

Elektronička komunikacijska kanalizacija, Cerić

M. A. Inženjering d.o.o., Cerić  
Idejno rješenje Priključak Školske knjige na Metronet TK mrežu Vinkovci Metronet d.d. Zagreb  
Idejno rješenje Priključak Generali osiguranja na Metronet TK mrežu Vinkovci Metronet d.d. Zagreb  
Idejno rješenje Priključak Županije Vukovarsko-srijemske na Metronet TK mrežu Vinkovci Metronet d.d. Zagreb  
Idejno rješenje Priključak Ve-mila na Metronet TK mrežu Vinkovci Metronet d.d. Zagreb  
Idejno rješenje Priključak Presoflexa na Metronet TK mrežu Vinkovci Metronet d.d. Zagreb  

Idejni

Glavni

Kabelski sustav prijenosa SVK Vrbanja - Gunja Sokol d.o.o. Vinkovci  

 

 

Industrijske građevine

 

Nivo projekta Naziv projekta Investitor Slika

Idejni

Glavni

Nadzor

Pogon za proizvodnju drvenih peleta Županja

Šišarka d.o.o. Štitar  

Idejni

Glavni

Nadzor

Objekat za proizvodnju pekarskih proizvoda i kolača Pekar d.o.o. Vinkovci an image
Glavni Staja za tov 400 junadi i građevine pratećeg sadržaja, Nijemci Amarilis d.o.o. Vinkovci  

Idejni

Glavni

Tovilište svinja, Marinci Zobnica d.o.o., Marinci  

Idejni

Glavni

Obnova i izgradnja kolodvora Laslovo-Korodj, Laslovo HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb  

Idejni

Glavni

Pogon za skladištenje voća i povrća s upravnim prostorom, Cerić M. A. Inženjering d.o.o., Cerić  
Idejni Sustav navodnjavanja Lipovac Županija Vukovarsko srijemska  
Idejni Sustav navodnjavanja Blata-Cerna Županija Vukovarsko srijemska  
Idejni Crpna stanica Teća, Račinovci Hrvatske vode  

Idejni

Glavni

Građevina za uzgoj cvijeća, Cerić Media mrak d.o.o. Cerić  

Idejni

Glavni

Građevina za gospodarenje neopasnim i opasnim otpadom, Osijek I.Z.D. Zeleno polje d.o.o., Osijek  

Idejni

Glavni

Silos i sušara s prijemom, Slakovci Agro-Jakšić d.o.o. Slakovci