Stambene zgrade

 

Nivo projekta Naziv projekta Investitor Slika

Glavni

Višestambeno poslovna zgrada, A. Hebranga, Vinkovci

Cibalia d.o.o. Cerić  

Idejni

Glavni

Rekonstrukcija višestambene zgrade A. Starčevića 44-46, Vukovar Ministarstvo RRŠIVG, Zagreb  
Glavni Rekonstrukcija višestambene zgrade Trg Slavija 1, Vukovar Ministarstvo RRŠIVG, Zagreb  

Idejni

Glavni

Rekonstrukcija višestambene zgrade Andrićeva 30, Vukovar Ministarstvo RRŠIVG, Zagreb  

Idejni

Glavni

Rekonstrukcija višestambene zgrade Andrićeva 32, Vukovar Ministarstvo RRŠIVG, Zagreb  

Idejni

Glavni

Višestambeno poslovna zgrada A. Stepinca 52, Vinkovci Laxus d.o.o., Vinkovci an image

Glavni

Višestambene građevine Kaštel Karika d.o.o. Buje-Kaldanija  

Idejni

Glavni

Izvedbeni

Višetambeno-poslovne zgrade 1-4, Vinkovci Makart nekretnine d.o.o. Zagreb  

Idejni

Glavni

Višetambeno-poslovna zgrada P+4, Vinkovci Aksion d.o.o., Vinkovci  

Idejni

Glavni

Višetambeno-poslovna zgrada, Vinkovci Barel d.o.o., Vinkovci  

Idejni

Glavni

Višestambeno-poslovna zgrada, Vinkovci VK Grupa d.o.o., Vinkovci  

Idejni

Glavni

Rekonstrukcija višestambene zgrade, Vukovar Ministarstvo RRŠIVG, Zagreb  

Idejni

Glavni

Višestambeno poslovna građevina Županja U.T.T.O. Cibalia Vinkovci  

Glavni

Stambeno poslovna građevina Vukovar Gani Jahaj i Planum d.o.o. Vukovar  

Glavni

Višestambena građevina Vukovar Marin Plišo, Vukovar  

Nadzor

Rekonstrukcija višestambene zgrade, Krešimira Čosića 5, 7 i 9, Vukovar Ministarstvo RRŠIVG Zagreb  

Nadzor

Rekonstrukcija višestambene zgrade, 204. VU brigade 10, Vukovar Ministarstvo RRŠIVG Zagreb  

Nadzor

Stambeno poslovna zgrada, Hrvatskih kraljeva bb, Vinkovci Grad Vinkovci an image