Reference - ostalo

 

Nivo projekta Naziv projekta Investitor Slika
Izvedbeni Sportska dvorana Borovo Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara  
Glavni Nadstrešnica Tenis kluba Vinkovci Grad Vinkovci  
Glavni Rasvjeta crkve svetog Nikole, Vinkovci Župa svetog Nikole, Vinkovci  
Snimak iz stanja Rekonstrukcija vjerskog objekta, dogradnja stubišnog prostora, vjeronaučne dvorane i vanjskog stubišta Rimokatolička župa Srca Isusova, Vinkovci  

Idejni

Glavni

Dom kulture, Lipovac Općina Nijemci, Nijemci  
Glavni Dom hrvatskih branitelja, Vukovar Koordinacija udruga proisteklih iz domovinskog rata grada Vukovara  

Idejni

Glavni

Rekonstrukcija ograde s portalom i kuće groblja, Vukovar Grad Vinkovci  

Idejni

Glavni

Rekonstrukcija bazenskog kompleksa Barutana Vinkovci Grad Vinkovci  
Izvedbeni Rondel-spomenički prostor Lavoslava Ružičke, Vukovar Družba Braća Hrvatskoga Zmaja an image

Idejni

Glavni

Odvojak ulice Dr. Franje Račkog, Županja Grad Županja  
Glavni Slijepa ulica, parkiralište i nogostup D.K.Žanića 2, Vinkovci Makart nekretnine d.o.o. Zagreb  

Idejni

Glavni

Mrtvačnica, Nijemci Općina Nijemci  
Nadzor Mrtvačnica na starom groblju, Vukovar Grad Vukovar  
Nadzor Depadansa doma-stacionar II (II etapa, II faza), Nikole Tesle 43b, Vinkovci Dom za stare i nemoćne osobe, Vinkovci an image
Glavni Zatvoreni teniski tereni, Vukovar Teniski klub Borovo naselje, Vukovar  

Troškovnik

Glavni

Most na rijeci Vuki, Vukovar Grad Vukovar  

Idejni

Glavni

Općinska narodna knjižnica Trpinja, Trpinja Općina Trpinja  

Idejni

Glavni

Općinska knjižnica Tompojevci Općina Tompojevci  

Idejni

Glavni

Izvedbeni I. faza

Nogometni stadion, Primorski Dolac Općina Primorski Dolac  

Idejni

Glavni

Rekonstrukcija glavnog gradskog perivoja Bana Jelačića, Glina Grad Glina  

Glavni

Izgradnja poslovne zgrade - ribogojilište, Vukovar Josip Sotinac, Vukovar