Poslovne zgrade

 

Nivo projekta Naziv projekta Investitor Slika

Idejni

Glavni

Poslovna zgrada - prenoćište, Vukovar

Pavao Josić, Vukovar  

Idejni

Glavni

Rekonstrukcija-dogradnja poslovne zgrade, Vinkovci Vodoprivreda d.d., Vinkovci  
Glavni Rekonstrukcija poslovne zgrade, Vukovar Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara  

Idejni

Glavni

Diskontna trgovina mješovite robe s pizzerijom i parkiralištem Nuštar Boso d.o.o., Vinkovci  
Nadzor Diskontna trgovina prehrane LIDL, Vukovar LIDL Hrvatska d.o.o., Zagreb an image
Glavni Diskontna trgovina mješovite robe s parkiralištem Ostrovo Boso d.o.o., Vinkovci  
Glavni Diskont BOSO-Iskra Vinkovci Boso d.o.o., Vinkovci an image

Idejni

Glavni

Salon keramike Becić Otok Becić d.o.o., Vinkovci  

Idejni

Glavni

Upravna zgrada Pogona Županja s pratećim objektima, Županja HEP-ODS d.o.o. - Elektra Vinkovci  

Idejni

Glavni

Izvedbeni

Rekonstrukcija, prenamjena poslovnih objekata u TIC - Poduzetnički inkubator - Vukovar Grad Vukovar  

Idejni

Glavni

Izvedbeni

Porezna uprava, Vinkovci Ministarstvo financija, Zagreb  

 

 

Hoteli

 

Nivo projekta Naziv projekta Investitor Slika

Idejni

Rekonstrukcija, dogradnja i izgradnja hotela Admiral, Vinkovci UTTD Kunjevci, Vinkovci  

Glavni

Nadzor

VI. kat hotela Dunav Vukovar Hotel Dunav Vukovar  

Idejni

Vatrodojava

Glavni

Hotel Gem i teniska dvorana Vinkovci Gem d.o.o., Vinkovci  

Glavni

Izmjena

Hotel Marinero Zagreb Krišto turizam d.o.o. Zagreb  

Troškovnik

Rekonstrukcija hotela Slavonija, Vinkovci GEM d.o.o. Vinkovci  

 

 

Škole

 

Nivo projekta Naziv projekta Investitor Slika

Glavni

Izvedbeni

Osnovna škola Ivana Mažuranića Vinkovci

Grad Vinkovci  

Glavni

Područna škola Lipovača VI Osnovna škola Vukovar  
Glavni Obnova i rekonstrukcija Osnovne škole Sotin Ministarstvo RRŠIVG, Zagreb  

Glavni

Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Nikole Andrića, Vukovar Ministarstvo RRŠIVG, Zagreb  
Glavni Sanacija, dogradnja i adaptacija O.Š. I.G. Kovačića, Vinkovci Grad Vinkovci  
Izvedbeni Dogradnja OŠ. D. Tadijanovića, Vukovar OŠ. D. Tadijanovića, Vukovar  

Troškovnik

Glavni

Ekonomska škola Vukovar

Ekonomska škola Vukovar, Vukovar